Cmentarze

ICOR-Cmentarze wykorzystuje obiektową bazę danych z serwerem aplikacji ICOR.
Jego zadaniem jest udostępnienie użytkownikom danych o cmentarzu takich jak: generowanie różnego rodzaju raportów – zestawień czy lokalizacja miejsc pochówków.

Funkcjonalności systemu ICOR Cmentarze:

  • wyszukiwanie grobów wg różnych kryteriów (imię, nazwisko, data urodzenia, data zgonu)
  • wyznaczanie drogi dojścia od bramy cmentarnej do grobu
  • publikacja wpisów pamiątkowych
  • publikacja informacji o cmentarzu (fauna, flora, historia)
  • raporty o miejscach pochówku

Aplikacja jest opracowana w architekturze pozwalającej na jej łatwą rozbudowę, np. dodanie kolejnych cmentarzy.

Jest wiele usługi dodatkowych możliwych do udostępnienia w serwisie. Dla przykładu: kalendarz uroczystości pogrzebowych, rezerwacja kaplicy, lista wolnych miejsc pochówku, zlecenie obsługi grobu np. sprzątanie, zapalenie zniczy. Szczególne znaczenie mają te usługi na cmentarzach usytuowanych na ziemiach zachodnich. Mieszkańcy tych ziem zwykle mają rodziny również w innych częściach Polski i często rodziny te chcą dbać o miejsca pochówku bliskich, lecz przeszkodą jest odległość. Dzięki serwisowi internetowemu ta przeszkoda znika.

Jak znaleźć informacje o grobie na cmentarzu?

W formularzu umieszczamy dane osoby zmarłej z listy: Nazwisko, imię lub datę urodzenia lub datę zgonu.
UWAGA: można podać dowolne kryteria z listy - np. samo nazwisko lub jego fragment. Jednak wtedy lista znalezionych nazwisk będzie odpowiednio dłuższa.
Aby zawęzić uzyskaną listę, należy wpisać kolejne dane lub ręcznie wybrać nazwisko osoby zmarłej poprzez kliknięcie na wierszu z szukanymi danymi. Wpisanie samego imienia nie jest wystarczającym kryterium szukania danych.

W przypadku znalezienia danych odpowiadających wpisanym założeniom, uzyskujemy informacje o poszukiwanym miejscu pochówku osoby zmarłej w postaci numeru kwatery oraz lokalizacji na planie cmentarza. W tym miejscu można wprowadzić wpis pamiątkowy.

Aby uzyskać więcej informacji, kursorem najeżdżamy na wskazaną kwaterę i klikamy. Otwiera się strona ze szczegółowym planem i zaznaczoną kwaterą.

Ponadto można uzyskać widok dojścia do kwatery oraz widok samej kwatery.


© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR