System Zarządzania Treścią

Koncepcja pozwala na ogarnięcie w organizacji dużych ilości przetwarzanych treści. Pojęcie treści jest bardzo szerokie bo obejmuje zarówno dokumenty przechowywane w postaci plików, nierzadko mających odzwierciedlenie w postaci dokumentów papierowych, ale także treści ujętych w bazach danych i rejestrach. Bazy danych i rejestry są szczególnie atrakcyjne w połączeniu z CMS, ponieważ umożliwiają znacznie sprawniejsze wyszukiwanie danych niż tylko wyszukiwanie pełnotekstowe.


© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR