Płatności Masowe

Pozwala na zarządzanie przebiegiem dużych ilości powtarzalnych płatności. Generowanie płatności, dokumentów zapłaty, kontrola płatności, automatyzacja wprowadzania danych z dokumentów źródłowych. System współpracuje z aplikacjami ewidencyjnymi i formatami bankowymi pozwalającymi na realizowanie płatności masowych w oparciu o konta wirtualne.


© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR