GONIEC

GONIEC to kompleksowe, gotowe rozwiązanie sprawnego zarządzania obiegiem masowej korespondencji i ergonomicznej organizacji pracy. Załączona dokumentacja obejmuje sposób urządzenia pomieszczeń, wzory stołów do sortowania poczty wraz z ich rozmiarami, opis urządzeń nie zbędnych do sprawnej emisji dokumentów, wzory dokumentów.

GONIEC to wysokowydajne narzędzia informatyczne, obejmujące generowanie list doręczeń, zwrotek, dokumentów awizo, kontrolę doręczeń, automatyzację wprowadzania danych z systemów źródłowych zawierających dane masowe - decyzje podatkowe, powiadomienia o akcjach poborowi, nabór do szkół i inne oraz z dokumentów źródłowych.


© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR