Biuletyn Informacji Publicznej

Moduł ICOR BIP umożliwia sprawne zarządzanie portalem informacyjnym zgodnie z wymogami ustawy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Zalety i korzyści 

 • role i kompetencje użytkowników są w systemie jasno sprecyzowane, co obniża koszty szkoleń i znacząco zwiększa efektywność pracy,
 • użytkownicy, zarządcy treści i struktury, administratorzy i inni korzystają w swojej pracy z przeglądarki internetowej dzięki czemu nie trzeba instalować na komputerach żadnych specjalnych programów, wystarczy standardowa konfiguracja sprzętowa,
 • wprowadzanie danych podlega wielu automatycznym kontrolom np. nie da się wprowadzić niepoprawnego nr-u NIP czy REGON, treści tekstowe są sprawdzane za pomocą „sprawdzacza pisowni” w kilku językach.
 • Osoby definiujące zawartość rozdziałów mają dużą swobodę w wyborze dostępnych typów pól, które następnie będą automatycznie kontrolowane,
 • rozdziały w BIP mogą składać się z wielu elementów informacyjnych a wprowadzanie danych do rozdziałów odbywa się przez specjalne formularze, które mogą być elementem tzw. obiegu dokumentów. Dzięki temu możemy wyszukiwać informacje w systemie nie tylko jako tekst ale także ze względu na kategorie np. liczby, NIP’y, emaile itd.,
 • zmiany w strukturze rozdziałów, mogą być dokonywane w trakcie pracy systemu, podstawowym założeniem dla modułu ICOR BIP jak i w ogóle dla wszystkich aplikacji pracujących na serwerze aplikacyjnym ICOR jest to, że zmiany są czymś normalnym w systemie, który żyje i się zmienia,
 • dane są przechowywane na serwerze bazy danych, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy,
 • wygląd stron BIP jest zgodny ze swobodnie modyfikowalnymi szablonami, każdy rozdział może posiadać własny wygląd, wszystko jak już wspomniano jest możliwe do zrealizowania przez przeglądarkę internetową

W module ICOR BIP użytkownicy systemu są podzieleni na:

 • administratorów – ich rola to dbanie o żywotność całego systemu oraz reagowanie w sytuacjach krytycznych, mogą także dodawać nowych użytkowników, tworzyć raporty administracyjne i mają dostęp do konsoli systemowej serwera aplikacyjnego oraz śladów rewizyjnych,
 • zarządców struktury danych – te osoby tworzą strukturę rozdziałów BIP, ustalają co w danym rozdziale ma się znaleźć, jak często ma być wprowadzane i jak to kontrolować. Gdy zmieniają się potrzeby informacyjne lub gdy trzeba coś do systemu dodać należy kontaktować się z tymi osobami,
 • projektantów wyglądu stron – to są graficy, osoby z wyczuciem piękna. Ich zadanie to takie ułożenie szablonów, wzorców i styli wyglądu serwisu aby całość wyglądała estetycznie i funkcjonalnie. Dzięki rozdzieleniu treści od formy moduł ICOR BIP pozwala na znacznie szybsze i bardziej profesjonalne wdrożenia portali informacyjnych,
 • osoby odpowiedzialne za wprowadzanie treści – tych osób może być dużo, np. w każdym wydziale kilka osób wprowadza dane o informacjach tworzonych w tych działach. Osoby wprowadzające dane mogą widzieć tylko to co trzeba i nic więcej. Dzięki temu ułatwia się szkolenia i ewentualne wymiany pracowników,
 • użytkowników systemu transakcyjnego – moduł ICOR BIP już teraz daje jeszcze jedną funkcjonalność, która w drugim i trzecim etapie wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, będzie funkcjonalnością podstawową i najtrudniejszą do spełnienia przez aplikacje BIP innych producentów. Ta funkcjonalność to przechowywanie danych w postaci skategoryzowanej. Dzięki temu tabele, w których ICOR BIP przechowuje dane mogą być źródłem danych dla innych systemów transakcyjnych w urzędach (np. dane teleadresowe czy budżet albo raport o stanie mienia) bądź też automatycznie te dane pobierać (np. z aplikacji księgowych czy budżetu). Dzięki temu technologia BIP stanie się wspólnym mianownikiem dla wszystkich zasobów informacyjnych w podmiotach objętych działaniem ustawy z 6 września 2001r.

    


© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR